Ote ya mehña ge ja un ya tot’e

Nu ra programa fötsi ne uni ra apoyo un ya mehña ge ja un ra tot’e po ya jäi, pada hñä nu ra ñäxgu ne uni fötsi para othe nura ntso ra tot’e, pada fötsi ya mfeni ne ñäki nu ra ndä nzoyo, ndui ne nhio. Nu ra mehña pege nehe un ya bätsi ge gi ne. Ra ñaxgu mpefi gatho ya n’ote ma goho hora nu ra mpa ne, ya hñu nthebe ma hñu n’ote ma ku’ta mpa ra njeya.

  • Pada ra fötsi hingi ja otho böja, hingi pädi otho ne ra nhio pada thogi.
  • Pada ñhä ra näxgu, hñä ra bede
  • 018001084053 nu ya ñäxgu otho ya jäi fötsi, nu ya ñu ya ndä hnini ne nu ra ñaxgu, nu gi ja nu ra gatho M’onda gi ne gi hñä.
  • Gi mbeni ge, nu gi thogi ra servicio nu ra ñäxgu, ra ta nguu ra ñäxgu gi tsani ra mpa nu ra hñä.


Ote ya mehña ge ja nu ya tot’e