Ya bätsi he hñätho hñähñu

Nu ra pefi ndui konge ya pefi ngu ra: Apadrina n’a bätsi ra hnini hñäto; nu ra pefi, gi ne ge ya jäi petsi ra nhio ra m’ui ne hingi ja ge hingi petsi böja nu ya hnini ne petsi ñuni, nxadi ua m’ui, nu ya tixu ne ya bätsi ge hñä hñähñu nu ra 3 ne 15 njeya, ge nxadi nu ya nguu nxadi ya hnini dige ra educación básica dige ra Xeni M’onda, nuya uni ra ñuni ne ra fötsi konge ra böja pada tai ya hemi ra nxadi ne ra mitu ne gi ne nu ra nguu nxadi gatho ya mpa.