Ya Programa Ya hnini


To’te ya mehña nu ya hnini

Uni ya fötsi nu ya mehña ne ya bätsi que petsi nu ya mpa ra  tot’e, nu ra fötsi ja konge ra tot’e, nu fötsi ya mfeni ne konge fötsi ra ndä nzayo nu ra ndui konge ya mehña ne ya bätsi.


Ya mengu nzedi

Ka nu ya Mengu Nzedi gi honi fötsi nu ya hnini ge ma ra gi ne una hingi ne otho nu ya programa ngu ra:


Xeni nu ya nguu ya hñätho

Bi nheki ne uni nu ya jäi dige ya hnini ge hñä ra hñätho ne ge petsi gatho ge ja ne pada hoki ra nguu ra nhio, nu ya mpefi ne nhoki ya mpefi pada ya hnini ne ya nguu para ya jäi.